...

Op de Erasmuscampus in de Brusselse deelgemeente Anderlecht zijn verschillende medische instellingen gevestigd zoals het Erasmusziekenhuis, de geneeskundefaculteit van de ULB en de Franstalige Brusselse Hogeschool Ilya Prigogine. De concentratie van zorginstellingen en onderzoeksgroepen op de campus werkt volgens het Bordet Instituut enkel bevorderlijk en zal "de studie naar oncologische aandoeningen en behandelingen versterken", aldus Francis de Drée, directeur van het instituut. Het nieuwe gebouw heeft een capaciteit van 90 extra ziekenhuisbedden, wat het totaal doet neerkomen op 250 beschikbare bedden. Jaarlijks plant de instelling een 100- tot 120-tal onderzoeksprojecten. De directie voorziet op jaarbasis ook 85.000 gespecialiseerde consultaties en 4.700 chirurgische ingrepen, waarvoor bijna 1.200 personeelsleden zullen instaan. Om alles technisch mogelijk te maken, werd een nieuwe hoogtechnologische unit geïnstalleerd op de kelderverdieping van het instituut met twee MRI - en twee CT-scanners en een tafel voor stereotaxie. De investering in het vernieuwende project bedroeg 400 miljoen euro, waarvan er 72 miljoen euro ging naar medische toestellen en materiaal.