...

De auteurs stellen dat de historische hypothese fout is omdat ze enkel uitgaat van de moleculaire schade als gevolg van straling en geen rekening houdt met biologische en beschermende reacties. Een lage stralingsdosis stimuleert beschermende reacties, wat leidt tot een betere bescherming tegen verdere schade over verloop van tijd, ook schade veroorzaakt tegen latere blootstelling aan hogere straling.De gegevens over de mensen die een atoombom hebben overleefd, uit de Life Span Study leren dat een lage dosis (lager dan ongeveer 200 mGy) niet kankerverwekkend is. De stralingsdosis bij een standaard-CT-scan bedraagt ongeveer 10 mSv. Die van een PET-CT-scan van de hersenen bedraagt 5-7 mSv en die van een FDG-PET-CT-scan van het hele lichaam 12-15 mSv. Quod erat demonstrandum.Siegel JA et al: Subjecting Radiologic Imaging to the Linear No-Threshold Hypothesis: A Non Sequitur of Non-Trivial Proportion. J Nucl Med January 2017; 58: 1-6 . http://jnm.snmjournals.org/content/58/1/1