...

Met een mediane follow-up van 125 maanden diende men te besluiten dat na tien jaar de behandeling niet geslaagd was bij 68 (28,3%) patiënten en waren er 58 (25,2%) overleden.Wat de algemene overleving betreft bemerkte men, in vergelijking met de vijfjaarsoverleving, na tien jaar een verandering van 85,8% naar 65,8% in de RT-groep en van 94,5% tot 83,6% in de CRT-groep. Deze superioriteit van de CRT-groep na tien jaar in algemene overleving (83,6% versus 65,8%) was ook merkbaar in termen van kankerspecifieke overleving (86,2% versus 71,9%), locoregionale recidiefvrije overleving (76,7% versus 64,0%) en distale metastasevrije overleving (94,0% versus 83,3%).Bij de 58 overlijdens waren er 41 (70,7%) (28 in de RT-groep en 13 in de CRT-groep) te wijten aan tumorprogressie en acht (13.8%) ten gevolge van de behandeling. Een locoregionaal recidief trad op bij een vergelijkbaar aantal patiënten in beide groepen, respectievelijk 15 (van de 114) en 13 (van de 116) in de RT-groep en de CRT-groep, hetgeen wijst op een vergelijkbare lokale controleratio tussen beide groepen. Anderzijds was het effect van chemotherapie wel duidelijk wat betreft de metastasen op afstand. Deze traden op bij 19 (16,7%) patiënten in de RT-groep in vergelijking met slechts 7 (6,0%) in de CRT-groep.Alhoewel men onmiddellijk na de behandeling meer toxische effecten noteerde in de CRT-groep (P = 0,001) waren de laattijdige toxiciteit en behandelingsgerelateerde overlijdens vergelijkbaar in beide groepen. Bij de overlevenden trad een graad II-xerostomie met significante weerslag op de orale inname op bij 46 (59,0%) patiënten in de RT-groep en 52 (57,0%) in de CRT-groep. Wat betreft gehoorverlies, huidfibrose, trismus en neurologische aantasting was het voorkomen in de CRT-groep vergelijkbaar met de RT-groep. In totaal bemerkte men 40 (34,5%) graad III of IV laattijdige toxiciteitsverschijnselen in de CRT-groep in vergelijking met 30 (26,3%) in de RT-groep.Chemotherapie verbetert dus de algemene overleving zonder toename van de bijwerkingen.Li, X-Y., Chen, O-Y., Sun, X-S. et all: Ten-year outcomes of survival and toxicity for a phase III randomised trial of concurrent chemoradiotherapy versus radiotherapy alone in stage II nasopharyngeal carcinoma.,European Journal of Cancer 110 (2019) 24 - 31. Available online 7 February 2019. https://doi.org/10.1016/j.ejca.2018.10.020