...

De onderzoekers van deze preklinische studie hebben LDL-DHA-nanopartikels of een controlepreparaat van LDL zonder DHA toegediend in de arteria hepatica van ratten met leverkanker. Na 3 dagen waren de tumoren van de ratten in de controlegroep groter geworden en hadden ze een belangrijke vascularisatie gevormd. De ratten in de actief behandelde groep daartegen vertoonden bleke tumoren, die kleiner waren geworden en minder goed werden bevloeid. Meer dan 80% van de tumorcellen bij ratten die een infuus van LDL-DHA hadden gekregen, is uiteindelijk afgestorven.