...

Een fase II-studie had aangetoond dat MM-398 in monotherapie een antitumorale activiteit vertoont als tweedelijnstherapie bij patiënten met een gemetastaseerde, gemcitabineresistente pancreaskanker: gemiddelde overleving van 5,2 maanden.1 Gezien die resultaten hebben onderzoekers de NAPOLI-1-studie, een gerandomiseerde fase III-studie, op touw gezet waaraan meer dan 100 centra op verschillende continenten (Europa, Azië, Australië, Noord- en Zuid-Amerika) hebben deelgenomen. De studie werd uitgevoerd bij 417 patiënten met een gemetastaseerde pancreaskanker die voordien een chemotherapie op basis van gemcitabine hadden gekregen. De patiënten werden in drie behandelingsgroepen ingedeeld. De eerste groep kreeg MM-398 in monotherapie, de tweede groep kreeg diezelfde behandeling in combinatie met 5-fluoro-uracil en leucovorin en de derde groep kreeg een combinatie van 5-FU/leucovorin (standaardchemotherapie). Het primaire eindpunt van de studie was de totale overleving. De combinatie MM-398 en 5-FU/leucovorin verbeterde de totale overleving significant: 6,1 maanden in plaats van 4,2 maanden met 5-FU/leucovorin alleen. De 'nanoliposomale' vorm van irinotecan verlaagde het overlijdensrisico dus met 33% (HR = 0,67; p = 0,012). U leest er meer over in een volgend nummer van Belgian Oncology News.