...

Het is misschien nuttig eraan te herinneren dat er jaarlijks 25 000 nieuwe gevallen van mesothelioom worden gediagnosticeerd, vooral in geïndustrialiseerde streken. Een tiental jaar geleden werd de werkzaamheid van chemotherapie aangetoond. Chirurgie blijft experimenteel en het nut van radiotherapie is nog niet bewezen. Jan Van Meerbeeck en medewerkers hebben de gegevens van 2007 tot 2011 in de drie kankergegevensbanken in Engeland, Nederland en België doorgenomen. België telde 900 behandelde patiënten, Nederland 2306 en Engeland 5808. 53% van de Belgische patiënten kreeg chemotherapie; in Nederland was dat maar 41% en in Engeland 37%. In Engeland wordt veel vaker radiotherapie gegeven dan in de andere landen: ongeveer 40% tegen slechts 30% in België en ongeveer 10% in Nederland.Beter bij ons Oudere patiënten krijgen in België veel vaker chemotherapie dan in de twee andere landen. Dat is waarschijnlijk een van de redenen waarom de mediane overleving bij ons (10,6 maanden) veel beter is dan in Nederland (9,2 maanden) en Engeland (9,5 maanden). Zonder chemotherapie was de overleving vergelijkbaar in de drie landen. De conclusie van Jan van Meerbeeck en medewerkers is dan ook eenvoudig. Chemotherapie is nog altijd de beste behandeling bij patiënten met een mesothelioom, ongeacht de leeftijd: chemotherapie verhoogt de totale overleving met 4 maanden. J.P. van Meerbeeck et al. International comparison of treatment and survival for pleural mesothelioma, combined analysis of 9.014 patients from Belgium, the Netherlands and England. Abstract 25O