...

De auteurs hebben de gegevens doorgenomen van alle patiënten bij wie tussen 1 januari 1975 en 31 december 2010 (n = 393.241) een diagnose van colon- of rectumkanker werd gesteld, in het SEER-register (Surveillance, Epidemiology, and End Results) van het Nationaal Kankerinstituut in de VS. De totale incidentie van colorectale kanker gecorrigeerd voor de leeftijd is tussen 1975 en 2010 met 0,92% gedaald (95% BI: - 1,14 tot - 0,70). De incidentie van colorectale kanker is gestaag gedaald bij 50-plussers, maar bij jonge volwassenen werd een omgekeerde tendens waargenomen. In de leeftijdsgroep van 20 tot 34 jaar is de incidentie van plaatselijke, regionale en gemetastaseerde colon- en rectumkanker gestegen. Ook blijkt de incidentie van rectumkanker te stijgen in de leeftijdsgroep van 35 tot 49 jaar. Als de tendens zich voortzet, zal de incidentie van colon- en rectumkanker tegen 2030 stijgen met respectievelijk 90,0% en 124,2% in de leeftijdsgroep van 20 tot 34 jaar en met respectievelijk 27,7% en 46,0% in de leeftijdsgroep van 35 tot 49 jaar. De onderzoekers hebben geen verklaring voor de stijgende incidentie van colon- en rectumkanker bij jongere mensen. Mogelijk heeft dat te maken met een minder gezonde levenswijze zoals overgewicht, onvoldoende lichaamsbeweging en een ongezonde voeding.