...

Artsen kunnen dus medisch advies verlenen via de telefoon in twee situaties: met het oog op 'triage' en om de continuïteit van de zorg te garanderen voor andere patiënten, in het bijzonder mensen met een chronische aandoening. Er werden twee nieuwe nomenclatuurcodes gecreëerd voor telefonische adviezen. Ze zijn aanrekenbaar door elke arts. Advies met het oog op continuïteit van de zorg omvat een telefonische anamnese van een patiënt die bij de arts in behandeling is, en die om gemotiveerde redenen de arts niet in persoon kan ontmoeten gelet op de adviezen in verband met de Covid-19-pandemie. De arts moet zijn patiënt duidelijk kunnen identificeren en noteert in het dossier van de patiënt het telefonisch contact, de gemotiveerde reden die noopt tot dit advies, de raadgevingen die werden verstrekt, de eventuele aanpassingen aan het behandelingsschema en de aard van de documenten die werden afgeleverd. Voorschriften voor geneesmiddelen worden digitaal afgeleverd, rechtstreeks bij de apotheker.In de praktijkDe software van artsen wordt onmiddellijk uitgebreid met twee nieuwe codes om de facturatie mogelijk te maken.Zorgverleners met vragen over medisch advies per telefoon en/of de terugbetaling van zorg in het kader van de strijd tegen Covid-19 kunnen terecht op covid19@riziv-inami.fgov.be.