...

Franse onderzoekers hebben voor het eerst een nieuwe behandeling ontwikkeld die de slapende leukemische stamcellen bij CML geleidelijk elimineert (1). Die laatste maken maar 0,1% van de tumor uit maar veroorzaken de ziekte en de recidieven, waardoor de patiënt levenslang behandeld moet worden. In een eerste fase ontdekten prof. Rousselot en zijn collega's het foutieve eiwit en het cascadefenomeen dat het veroorzaakt. Vervolgens ontdekten ze dat pioglizaton, een geneesmiddel dat gebruikt wordt om type 2-diabetes te behandelen, de werking van dat eiwit tegengaat. Tot slot combineerden ze dat antidiabeticum met imatinib, het standaardmiddel bij leukemie. Hun resultaten tonen aan dat 57% van de 24 mensen die gedurende een jaar die behandeling hadden gekregen een volledige remissie vertoonde, tegenover 27% van de patiënten die alleen imatinib hadden gekregen. Bovendien zijn de drie eerste patiënten die met de combinatie werden behandeld bijna vijf jaar na stopzetting van pioglitazon nog altijd ziektevrij. De tweede aanwinst, een immunotherapie op maat, bekend onder de naam CTL019, heeft betrekking op CLL. Ze werd ontwikkeld door onderzoekers aan de universiteit van Pennsylvania. (2) Acht van de veertien volwassenen die aan de studie deelnamen, hebben op de behandeling gereageerd: vier van hen vertoonden een langdurige remissie en vier anderen een partiële remissie.