...

De auteurs hebben een meta-analyse uitgevoerd van 88 studies bij in het totaal 62.923 vrouwen met een oestrogeenreceptorpositieve borstkanker die ziektevrij waren na vijf jaar adjuvante hormoontherapie. De frequentie van recidief in de vorm van metastasen bleef constant gedurende de hele follow-upperiode, maar het jaarlijkse risico bleek sterk af te hangen van de toestand van de lymfeklieren (p < 0,001). Het risico na 20 jaar was 22% bij de vrouwen zonder positieve lymfeklieren, 31% bij de vrouwen met één tot drie positieve lymfeklieren en 52% bij de vrouwen met vier tot negen positieve lymfeklieren. Bij de vrouwen met een borstkanker stadium T1 bedroeg het risico op metastasen 13% indien geen lymfeklierinvasie, 20% indien aantasting van één of drie lymfeklieren en 34% in geval van vier tot negen positieve lymfeklieren. Bij de vrouwen met een borstkanker stadium T2 bedroeg het risico op metastasen 19% indien geen lymfeklierinvasie, 26% indien aantasting van één of drie lymfeklieren en 41% in geval van vier tot negen positieve lymfeklieren.Pan H et al. 20-Year Risks of Breast-Cancer Recurrence after Stopping Endocrine Therapy at 5 Years. N Engl J Med 2017; 377:1836-1846. DOI: 10.1056/NEJMoa1701830. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1701830