...

In deze retrospectieve studie bij 569 patiënten werd via CT-scan de skeletale spiermassa gemeten voor de gastrectomie. Vervolgens werden deze patiënten ingedeeld in twee groepen, waarbij het eerste kwartiel als snijpuntwaarde werd genomen.Een multivariabele analyse toont aan dat de preoperatieve spiermassa een belangrijke onafhankelijke voorspellende factor is, zowel wat betreft algemene als kankerspecifieke vijfjaarsoverleving. De mediane duur van de studie was 32 maanden. Het verschil in overleving van patiënten met een lage tegenover een hoge spiermassa bedroeg voor stadium I: 72,2% versus 83,7%, stadium II: 57,8% versus 71,9%, stadium III: 44,4% versus 54,8% en stadium IV: 4,7% versus 17,0%. De subgroepanalyse stelde bovendien in het licht dat vooral bij een maagcarcinoma in stadium graad I, een lage skeletspiermassa een zeer belangrijke vermindering van de vijfjaarsoverleving tot gevolg had. Het voorkomen van postoperatieve complicaties werd niet beïnvloed door de hoeveelheid preoperatieve skeletspiermassa.Sakurai K. et al Adverse Effects of Low Preoperative Skeletal Muscle Mass in Patients Undergoing Gastrectomy for Gastric Cancer. Ann Surg Oncol (2017) 24:2712-2719. DOI 10.1245/s10434-017-5875-6.