...

Deze studie heeft de totale kosten berekend als gevolg van beroepsgebonden kanker: de directe kosten voor het gezondheidszorgstelsel van de lidstaten, de indirecte kosten voor werknemers en werkgevers als gevolg van onderbreking van de beroepsactiviteit en de humane kosten voor de slachtoffers (de weerslag op de levenskwaliteit van de werknemers en hun gezin).In België kost beroepsgebonden kanker volgens de studie jaarlijks 10,59 miljard euro. Longkanker alleen is al goed voor ongeveer acht miljard euro. Borstkanker (790 miljoen) en blaaskanker (780 miljoen) staan respectievelijk op de tweede en de derde plaats.In de studie hebben de auteurs gekeken naar de blootstelling van arbeiders aan 25 kankerverwekkende stoffen of werkomstandigheden (asbest, benzeen, silicium, nachtarbeid of ploegenwerk, uitlaatgassen van dieselmotoren enz.). The Cost of Occupational Cancer in the EU-28. Final Report, November 2017. https://www.etui.org/News/Occupational-cancers-in-the-European-Union-cost-270-610-billion-each-year