...

Een dergelijk schema gedurende 3 weken geeft een cumulatieve stralingsdosis die lager is dan de dosis die wordt afgeleverd met het standaardschema van 5 weken. Inkrimping van het borstklierweefsel, teleangiëctasieën en oedeem van de borst zijn minder frequent met het schema van 3 weken dan met het schema van 5 weken. Die resultaten pleiten dus voor het gebruik van 40 Gy verdeeld over 15 fracties, een schema dat overigens al in de meeste Britse centra wordt toegepast. (referentie: Haviland JS et al. Lancet Oncology. 2013;14:1086)