...

Het Iridium Netwerk, dat onlangs het AZ Rivierenland mocht verwelkomen als achtste partner, is het grootste radiotherapienetwerk van België. Het stelt 19 radiotherapeuten te werk en voert 5.700 radiotherapiebehandelingen uit per jaar. Binnen het netwerk zijn 11 lineaire versnellers beschikbaar, waarvan 1 toestel voor stereotactische radiotherapie en 1 toestel voor intra-operatieve radiotherapie .Met deze duidelijke keuze voor radiotherapie beoogt het Iridium Netwerk drie zaken:- meer academische verdieping, voornamelijk door samen te werken met de Universiteit Antwerpen, zodat ze het kunnen opnemen met andere internationaal befaamde grote centra; - een nog betere reputatie zodat artsen en medewerkers vragende partij zijn om er te komen werken en patiënten vragen om behandeld te kunnen worden; - een modernere en transparante communicatie, waar het nieuwe logo en de vernieuwde website getuige van zijn.https://iridiumnetwerk.be/