...

Het betrouwbarheidsinterval van de overleving was immers hoger dan de bovengrens voor non-inferioriteit. Het zou evenwel kunnen dat de sterfte 20% hoger is bij intermitterende dan met continue behandeling.