...

De auteurs hebben de samengevoegde gegevens geanalyseerd van negen studies bij in het totaal 2.148 patiënten met een drievoudig negatieve borstkanker in een vroeg stadium die een adjuvante behandeling met een antracycline met of zonder taxaan hadden gekregen. Ze hebben hun studie uitgevoerd om de prognostische waarde van de sTIL's te evalueren. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 50 jaar en 33% had geen positieve lymfeklieren. Het primaire eindpunt was de overleving zonder invasieve ziekte. Het aantal sTIL's werd geanalyseerd als continue variabele met correctie voor klinische en pathologisch-anatomische factoren. Het percentage sTIL's was significant lager naarmate de patiënten ouder waren, naarmate de tumor groter was, naarmate er meer lymfeklierinvasie was en naarmate de histologische graad lager was.Elke stijging van het aantal sTIL's met 10% correleerde met een significante stijging van de overleving zonder invasieve ziekte, de overleving zonder ziekte op afstand en de totale overleving.Loi S et al. Tumor-Infiltrating Lymphocytes and Prognosis: A Pooled Individual Patient Analysis of Early-Stage Triple-Negative Breast Cancers. Journal of Clinical Oncology. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 16 januari 2019. DOI: 10.1200/JCO.18.01010 http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.18.01010?journalCode=jco