...

In een nieuwe studie gebaseerd op de gegevens van het National Cancer Institute (NCI) met SEER 9 (Surveillance, Epidemiology and End Results) komen de auteurs tot de conclusie dat de incidentie van slokdarmadenocarcinoom en de sterfte gebaseerd op de incidentie in de Verenigde Staten blijven stijgen, ook al neemt de incidentie nu minder snel toe. Een slokdarmadenocarcinoom komt minder vaak voor bij vrouwen dan bij mannen, maar de incidentie stijgt even snel in beide geslachten.(referentie: Hur C et al. Cancer. 2013;119:1149)