...

Cabozantinib en lenvatinib bij behandeling nierkankerVoor patiënten met nierkanker in Europa die niet reageren op de behandeling, zullen we binnenkort twee nieuwe opties hebben. Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) heeft inderdaad cabozantinib (Cometriq®) en lenvatinib (Lenvima®) goedgekeurd. Het zijn beide tyrosinekinaseremmers, die worden aanbevolen bij patiënten met een nierkanker die al een behandeling hebben gekregen met een VEGF-antagonist (VEGF = vasculaire endotheliale groeifactor). Cabozantinib moet in monotherapie worden voorgeschreven, terwijl lenvatinib in combinatie met everolimus (Afinitor®) wordt gegeven.1Pembrolizumab voor behandeling spinocellulaire hoofd- en halskankerDe FDA heeft pembrolizumab (Keytruda®), een PD-1-antagonist, in een vaste dosering van 200 mg om de drie weken goedgekeurd voor de behandeling van patiënten die een recidief, progressie of een metastase van een spinocellulaire hoofd- en halskanker ontwikkelen tijdens of na een chemotherapie met een platinaverbinding.2Mislukken van nivolumab bij NSCLC Checkmate-026 is een fase III-studie die werd uitgevoerd met nivolumab (Opdivo®) in monotherapie bij patiënten met een gevorderd NSCLC met een PD-L1-expressie door de tumor ≥ 5%, die nog geen behandeling hadden gekregen. Nivolumab verbeterde de progressievrije overleving, het primaire eindpunt van de studie, niet.3Ofatumumab bij relaps van chronische lymfatische leukemieDe FDA heeft het gebruik van ofatumumab (Arzerra®) in combinatie met fludarabine en cyclofosfamide goedgekeurd bij de behandeling van patiënten met een relaps van chronische lymfatische leukemie (CLL). Ofatumumab is een humane monoklonale antistof die gericht is tegen CD20, een antigeen op het oppervlak van de CLL-cellen en normale B-lymfocyten.2Pembrolizumab bij gemetastaseerd spinocellulair hoofd- en halscarcinoomDe FDA heeft een versnelde goedkeuring verleend voor pembrolizumab (Keytruda®), een PD-1-antagonist (PD1 = programmed cell death protein 1), voor de behandeling van patiënten die een relaps of metastasen van een spinocellulair hoofd- en halscarcinoom ontwikkelen tijdens of na een chemotherapie op basis van een platinaverbinding. Pembrolizumab werd goedgekeurd in een vaste dosering van 200 mg om de drie weken.2Pembrolizumab als eerstelijnstherapie bij gevorderde NSCLCDe FDA heeft aanvaard om prioritair het effect te evalueren van pembrolizumab (Keytruda®) als eerstelijnstherapie bij patiënten met een gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) die geen PD-L1 tot expressie brengt. De beslissing zou moeten vallen op 24 december 2016.2Blinatumomab voor kinderen met een ALLDe FDA heeft na een versnelde procedure blinatumomab (Blincyto®) goedgekeurd bij de behandeling van kinderen met een relaps van of een refractaire acute philadelphiachromosoomnegatieve (Ph-) lymfatische leukemie. De definitieve beslissing zal afhangen van de resultaten van latere klinische studies. In november 2015 werd blinatumomab voorwaardelijk goedgekeurd in de Europese Unie voor de behandeling van volwassenen met een relaps van of een refractaire philadelphiachromosoomnegatieve ALL.21. EMA News Release, 2016.2. FDA News Release, 2016.3. Bristol-Myers Squibb Company News Release, 2016.