...

CTL019 CTL019 is een experimentele behandeling die wordt gemaakt van T-cellen van de patiënt zelf. De T-cellen worden verzameld tijdens een procedure die gelijkt op hemodialyse, en worden daarna in het laboratorium opnieuw geprogrammeerd om de kankercellen in het lichaam van de patiënt te beschadigen en te vernietigen. Na een chemotherapie die een lymfopenie veroorzaakt, krijgen de patiënten een infuus van in vitro gewijzigde cellen. De gewijzigde T-cellen bevatten een CAR (chimere antigenreceptor) gericht tegen het CD19-eiwit dat zich op het oppervlak van B-cellen bevindt, dus ook de B-kankercellen bij ALL en NHL.CTL019 bij ALL Deze studie (abstract 681) werd uitgevoerd bij 59 kinderen met een relaps van/refractaire ALL die een infuus kregen van CTL019-cellen. 55 (93%) zijn in volledige remissie gegaan. De 1 jaarsoverleving was 79%. De relapsvrije overleving was 76% na 6 maanden en 55% na 1 jaar. Na een mediane follow-up van 12 maanden waren 34 patiënten nog altijd in complete remissie. Zes van die kinderen hadden een aanvullende behandeling gekregen zoals een stamceltransplantatie.CTL019 bij NHL In een andere studie (abstract 183) reageerde 57% van de patiënten (15 van de 28 evalueerbare patiënten) met een NHL binnen 3 maanden op een infuus van CTL019-cellen. Het responspercentage bedroeg 72% (8/11) bij de patiënten met een folliculair lymfoom, 47% (7/15) bij de patiënten met een diffuus grootcellig B-cellymfoom en 50% bij de patiënten met een mantellymfoom (1/2). Bij 14 patiënten is de ziekte in complete remissie gegaan. De studie werd uitgevoerd bij patiënten die niet meer reageerden op de klassieke behandelingen of stamceltransplantatie. De mediane progressievrije overleving bij de responders met een folliculair lymfoom en een diffuus grootcellig B-cellymfoom was nog niet bereikt na een mediane follow-up van meer dan 14 maanden.