...

In die multicentrische studie werden 529 patiënten tussen maart 2014 en juni 2016 in een 2-1-verhouding gerandomiseerd naar ibrutinib en rituximab zes cycli (na een cyclus met ibrutinib alleen) gevolgd door ibrutinib alleen tot verergering van de tumor (n = 354) of een standaardchemo-immunotherapie met fludarabine, cyclofosfamide en rituximab (n = 175). Het primaire eindpunt was de progressievrije overleving bij analyse volgens het principe van intentie tot behandelen.De eerste tussentijdse analyse werd uitgevoerd in september 2018. De mediane follow-up bedroeg toen 33,6 maanden. De progressievrije overleving na 3 jaar was 89,4% in de 'ibrutinib-rituximab'-groep en 72,9% in de groep die chemo-immunotherapie kreeg (HR = 0,35, p < 0,001). De totale overleving na 3 jaar was respectievelijk 98,8% en 91,5% (HR = 0,17, p < 0,001).Shanafelt TD et al.: Ibrutinib-Rituximab or Chemoimmunotherapy for Chronic Lymphocytic Leukemia. N Engl J Med 2019; 381:432-443. DOI: 10.1056/NEJMoa1817073; https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1817073