...

Bij 123 patiënten werd er geen hypertherme intraperitoneale chemotherapie gedaan (de chirurgiegroep) en bij 122 patiënten werd er gedurende de operatie wel een hypertherme intraperitoneale spoeling met cisplatine verricht (de groep met chirurgie plus intraperitoneale spoeling).Recidief of overlijden trad op bij 110 van de 123 patiënten (89%) in de chirurgiegroep en bij 99 van de 122 patiënten (81%) in de groep met chirurgie plus intraperitoneale spoeling (hazard ratio voor recidief of overlijden, 0,66; 95% confidence interval [CI], 0,50 tot 0,87; P = 0,003).Het mediane recidiefvrije interval bedroeg 10,7 maanden in de chirurgiegroep en 14,2 maanden in de andere groep. De waarschijnlijkheid van recidiefvrije overleving na drie jaar was 8% in de chirurgiegroep (95% CI, 4 tot 16) en 17% in de groep met chirurgie plus intraperitoneale spoeling (95% CI, 11 tot 26).Na een mediane follow-up van 4,7 jaar waren 76 patiënten (62%) in de chirurgiegroep en 61 patiënten (50%) in de groep met chirurgie plus intraperitoneale spoeling overleden (hazard ratio, 0,67; 95% CI, 0,48 tot 0,94; P = 0,02). De mediane algemene overleving bedroeg 33,9 maanden in de chirurgiegroep en 45,7 maanden in de tweede groep. De waarschijnlijkheid van algemene overleving na drie jaar was 48% (95% CI, 39 tot 58) in de chirurgiegroep en 62% (95% CI, 54 tot 72) in de groep met chirurgie plus intraperitoneale spoeling.Het aantal patiënten met graad 3- of 4-bijwerkingen was vergelijkbaar in beide groepen (25% in de chirurgiegroep en 27% bij de personen die chirurgie plus intraperitoneale spoeling kregen, P = 0,76). De mediane hospitalisatieduur bedroeg acht dagen in de chirurgiegroep en tien dagen voor de groep met chirurgie en intraperitoneale spoeling. De mediane duur tussen het tijdstip van heelkunde en het herstarten van chemotherapie was vergelijkbaar voor beide groepen (30 dagen voor de chirurgiegroep en 33 dagen bij chirurgie plus intraperitoneale spoeling).Bij patiënten met stadium III epitheliaal ovariumcarcinoom verbetert hypertherme intraperitoneale chemotherapie tijdens de cytoreductieve chirurgie zowel de recidiefvrije overleving als de algemene overleving zonder dat dit gepaard gaat met een toename van de bijwerkingen.Van Driel, W. J., Koole, S. N., Sikorska, K. et al. Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy in Ovarian Cancer. N Engl J Med 2018; 378: 230-40. DOI: 10.1056/NEJMoa1708618.