...

De studie werd uitgevoerd bij 1.044 patiënten bij wie de diagnose was gesteld tussen 2010 en 2012. 460 patiënten (44,1%) werden eerst chirurgisch behandeld en 584 (55,9%) met chemo-radiotherapie. De mediane leeftijd was 59 jaar (spreiding 25-90 jaar) en 77,8% van de patiënten was van het mannelijke geslacht. 59% van de chirurgische patiënten heeft een adjuvante chemo-radiotherapie gekregen. Na een mediane follow-up van 30 maanden bedroeg de totale driejaarsoverleving 81,4% in de chirurgische groep en 79,2% in de groep die werd behandeld met chemo-radiotherapie (p = 0,65). Bij multivariate analyse bedroeg de gecorrigeerde hazard ratio van overlijden in de chirurgische groep 1,01 (p = 0,93) in vergelijking met de groep die werd behandeld met chemo-radiotherapie. Bij propensity score matching werd een groep van 822 patiënten geselecteerd. De totale overleving in die groep was vergelijkbaar: hazard ratio 1,14 (p = 0,46; totale driejaarsoverleving = 81,3% vs. 82,5%). Bij de 331 chirurgische patiënten met een negatieve resectierand bedroeg de hazard ratio 0,97 (p = 0,88) bij univariate analyse en 0,80 (p = 0,39) bij multivariate analyse.Kelly JR et al. Comparison of Survival Outcomes Among Human Papillomavirus-Negative cT1-2 N1-2b Patients With Oropharyngeal Squamous Cell Cancer Treated With Upfront Surgery vs. Definitive Chemoradiation Therapy. An Observational Study JAMA Oncol. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 5 januari 2017. doi:10,1001/jamaoncol.2016.5769http://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2595778