...

Aanvankelijk bestond de hormoontherapie uit exemestaan, dus exemestaan + palbociclib (cohorte 1). Aangezien echter vaak resistentie tegen aromataseremmers optreedt door een mutatie van ESR1, werd de studieopzet achteraf gewijzigd en werd exemestaan vervangen door fulvestrant (fulvestrant + palbociclib, cohorte 2). De hypothese van Miguel Martin et al. was dat de progressievrije overleving (PFS) beter zou zijn met de combinatie palbociclib + hormoontherapie dan met capecitabine. Dat bleek echter niet zo te zijn. De tendens was zelfs beter met capecitabine.Geen verschil in PFS tussen de twee behandelingenDe resultaten zijn dus ontgoochelend, ook al was het aantal patiënten dat de behandeling heeft stopgezet wegens bijwerkingen, hoger met capecitabine (12,8%) dan met exemestaan + palbociclib (2%) en fulvestrant + palbociclib (5,4%).