...

De onderzoekers hebben stalen van colonkanker onderzocht bij 281 patiënten en die vergeleken met het omgevende colonweefsel dat geen kanker vertoonde. De productie van guanyline (gemeten aan de hoeveelheid guanyline-mRNA in de cel) was 100- tot 1.000 keer lager bij meer dan 85% van de geteste colonkankers. Het researchteam heeft ook vastgesteld dat normale coloncellen van 50-plussers veel minder guanyline produceren. Dit zou kunnen verklaren waarom het risico op colonkanker stijgt bij ouderen. In het licht van deze gegevens vragen de auteurs zich af of colonkanker niet zou kunnen worden voorkomen door een hormonale substitutietherapie met guanyline te geven.