...

We wisten al dat mensen die als kind een hodgkinlymfoom overleven, een hoger risico lopen om andere kankers waaronder vaste kankers te krijgen. Het risico op lange termijn was nog niet becijferd. Daarom hebben vorsers de informatie van 1.136 patiënten doorgenomen bij wie een hodgkinlymfoom was gediagnosticeerd voor de leeftijd van 17 jaar tussen 1955 en 1986. Tijdens een follow-up van 26,6 jaar hebben 162 van die patiënten een vaste kanker gekregen. Het risico op kanker was 14-maal hoger bij de overlevenden dan in de algemene populatie (95% betrouwbaarheidsinterval 12,0-16,3). De cumulatieve frequentie van vaste kankers 40 jaar na de diagnose van hodgkinlymfoom was 26,4%.Risicofactoren voor de ontwikkeling van borstkanker bij vrouwen waren een diagnose van hodgkinlymfoom op de leeftijd van 10 tot 16 jaar en radiotherapie van de borstkas. Mannen die radiotherapie van de thorax hadden gekregen voor de leeftijd van tien jaar, liepen een hoger risico op borstkanker. De patiënten die als kind een hodgkinlymfoom hadden overleefd en die daarvoor waren behandeld met radiotherapie van het abdomen/het bekken en alkylerende middelen in hoge dosering, liepen een hoger risico op colorectale kanker. Vrouwen die voor de leeftijd van tien jaar radiotherapie van de hals hadden gekregen, liepen een hoger risico op schildklierkanker. Op de leeftijd van 50 jaar bedroeg de cumulatieve frequentie van borstkanker, longkanker, colorectale kanker en schildklierkanker respectievelijk 45,3%, 4,2%, 9,5% en 17,3% bij de patiënten die het hoogste risico liepen.Holmqvist AS et al. Risk of solid subsequent malignant neoplasms after childhood Hodgkin lymphoma-identification of high-risk populations to guide surveillance: A report from the Late Effects Study Group. Cancer. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 17 december 2018. https://doi.org/10.1002/cncr. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cncr.31807