...

Bij CAR T-celtherapie zal het extracellulaire deel van een chimere antigenreceptor (CAR), aangebracht op de T-cellen van de patiënt, het tumorantigen herkennen. In dit geval is dat het B-cel maturation antigen of BCMA, dat bij veel patiënten met MM tot expressie komt in alle stadia van de ziekte. Het intracellulaire deel van de CAR bevat een costimulerend domein (CD-28 of 4-188) dat de proliferatie, cytotoxiciteit en persistentie van de CAR T-cellen versterkt. Dat is nodig om een langere respons te verkrijgen. Een eerste publicatie met anti-BCMA CAR T-cellen gaf een mediane progressievrije overleving (mPFS) van 11,8 maanden.1 "Dat is goed, hoewel niet fantastisch, tenzij je er rekening mee houdt dat het mediane aantal therapielijnen die deze patiënten vóór de CAR T-behandeling hadden gekregen, 7 was", legt prof. Rik Schots (UZ Brussel) uit in zijn post-ASH-verslag. Op ASH werd een update gegeven van de Legend-2 studie die een CAR gebruikt met twee bindingsplaatsen voor BCMA waardoor een hogere affiniteit ontstaat voor de tumorcellen en dat betekent een langere persistentie van de CAR T-cellen. De mPFS verbeterde dan ook sterk en bedroeg 19,9 maanden (9,6-31) voor de hele groep en 28,2 maanden (19,9-NE) voor de patiënten met complete remissie (CR). De globale response rate (ORR) was 88% waarvan 74% in CR en daarvan was 68% MRD (minimal residual disease) negatief.2 "Het is heel indrukwekkend om zo'n groot aantal complete remissies te hebben na een T-celinfuus", aldus prof. Schots. BiTEsEen bispecifieke T-cel Engager, afgekort BiTE, is een molecule die de T-cel naar tumorcellen aantrekt zodat ze de tumorcel kan doden. Naast de recente publicatie bij MM van AMG 4203, werd op ASH de fase 1-studie met CC-93269 voorgesteld. Deze BiTE bindt zich bivalent met BCMA op myelomacellen en een monovalente binding met CD3 zorgt voor de activatie van de T-cellen. De globale respons (partiële respons of beter) was 83,3% bij gebruik van een dosis ≥ 6 mg (10 patiënten van wie 9 MRD negatief werden).4Deze studies werden uitgevoerd bij refractaire/recidiverende MM-patiënten. Een volgende stap is de introductie van zowel BiTEs als CAR T-cellen in een vroeger stadium bij hoogrisicopatiënten met MM. 1. Raje N et al. N Engl J Med 2019; 380:1726-17372. Wang B-Y et al. ASH 2019, abstr. 5793. Topp MS et al. J Clin Oncol. 2020 Jan 2:JCO19026574. Costa LJ et al. ASH 2019, abstr. 143