...

De vorsers hebben de dossiers doorgenomen van 1.081 patiënten die een eerste hartinfarct hadden doorgemaakt tussen november 2002 en december 2010. Na een gemiddelde follow-up van 4,9 jaar hebben 228 patiënten (21%) hartfalen ontwikkeld. 28 (12,3%) van die patiënten hebben kanker gekregen tegenover slechts 8,2% van de patiënten zonder hartfalen.De gemiddelde tijd die was verlopen tussen een eerste hartinfarct en een diagnose van kanker was 2,8 jaar. Het ging vooral om kanker van de luchtwegen, het spijsverteringsstelsel en het bloed. De correlatie tussen hartfalen en kanker bleef overeind na correctie voor de leeftijd, het geslacht, de comorbiditeit, het rookgedrag, de body mass index en diabetes.Hasin T et al.: Heart Failure After Myocardial Infarction Is Associated With Increased Risk of Cancer. J Am Coll Cardiol. 2016; 68(3):265-271. doi:10.1016/j.jacc.2016.04.053