...

Het tweede rapport over de overleving van kankerpatiënten in Frankrijk slaat op 427 000 gevallen van kanker en 47 verschillende soorten kanker. Bij de meeste kankers is de overleving mettertijd blijkbaar verbeterd. Dat kan worden toegeschreven aan een betere behandeling van sommige kankergezwellen, maar vooral aan een vroegere diagnosestelling.