...

Ze concluderen dat screening met een flexibele sigmoïdoscopie de incidentie van en de sterfte aan colorectale kanker verlaagt dankzij resectie van de adenomen die zo worden teruggevonden. De fecaaloccultbloedtest verlaagt de sterfte door vroege detectie van de kanker. Er bestaan nog meerdere andere tests, maar die werden niet geëvalueerd in het kader van gerandomiseerde studies. De auteurs voegen er nog aan toe dat de screeningstrategie sterk verschilt van het ene land tot het andere. (referentie: Garborg K et al. Ann Oncol. 2013;doi:10.1093/annonc/mdt157)