...

Dat is zo bij colorectale, long-, borst-, prostaat- en blaaskanker, melanoom, spinocellulair huidcarcinoom en non-hodgkinlymfoom. De afstammelingen lopen een hoger risico op ontwikkeling van eenzelfde kanker dan mensen van wie de ouders die kanker niet hebben. Het risico bij de nakomelingen houdt aan, ook als de diagnose wordt gesteld na de leeftijd van 90 jaar in geval van spinocellulair huidcarcinoom (hazard ratio HR: 1,9; 95% betrouwbaarheidsinterval 1,4 - 2,7), colorectale kanker (1,6; 1,2 - 2,0), borstkanker (1,3; 1,0 - 1,6) of prostaatkanker (1,3; 1,1 3- 1,6). (referentie: Kharazmi E et al. BMJ 2012;345:e8076)