...

BRAF-mutaties komen naar schatting voor bij 8-12% van de patiënten met mCRC, waarbij V600E de meest voorkomende mutatie is. Patiënten met mCRC met BRAFV600E -gemuteerde tumoren hebben over het algemeen een slechte prognose, hetgeen aangeeft dat hier een grote behoefte is aan een effectieve medische behandeling. Encorafenib is een orale kleinmoleculaire BRAF-kinaseremmer die een belangrijk enzym in de MAPK-signaaltransductieroute (RAS-RAF-MEK-ERK) als doelwit heeft.Deze Europese goedkeuring is gebaseerd op data van de BEACON CRC-studie. Deze studie is een gerandomiseerde, open-label, wereldwijde fase 3-studie die de werkzaamheid en veiligheid van encorafenib ± binimetinib in combinatie met cetuximab onderzoekt bij patiënten met BRAFV600E -gemuteerd mCRC, bij wie de ziekte progressief is na één of twee eerdere regimes. Encorafenib in combinatie met cetuximab liet in deze studie een significante verbetering zien van de totale overleving (OS) bij patiënten met BRAFV600E -gemuteerd mCRC (mediaan 9,3 maanden vs 5,9 maanden; HR: 0,61; 95% CI: 0,48-0,77; p <0,0001) en verminderde het risico op overlijden met 39% vergeleken met de controlegroep, waarin patiënten werden behandeld met cetuximab in combinatie met een irinotecan bevattend chemotherapieschema. Daarnaast was er verbeterd responspercentage voor de combinatie encorafenib en cetuximab ten opzichte van de controlegroep (ORR; 20% versus 2%; p <0,0001).Encorafenib plus cetuximab vertoonde in de studie een goed te verdragen veiligheidsprofiel zonder onverwachte bijwerkingen. De meest voorkomende (> 25%) waren vermoeidheid, misselijkheid, diarree, acne-achtige dermatitis, buikpijn, artralgie/musculoskeletale pijn, verminderde eetlust, huiduitslag en braken.Kopetz S, et al. Encorafenib, binimetinib, and cetuximab in BRAF V600E-mutated colorectal cancer. N Engl J Med. 2019;381:1632-43.