BRUKINSA is de enige Bruton Tyrosine Kinase (BTK)-remmer die werd ontdekt door wetenschappers van BeiGene en die momenteel wereldwijd wordt geëvalueerd in een breed klinisch programma als monotherapie en in combinatie met andere therapieën voor de behandeling van uiteenlopende B-celmaligniteiten.

De goedkeuring door de EC is een belangrijke mijlpaal voor patiënten die lijden aan CLL en hun artsen, die nu beschikken over een chemotherapievrije behandelingsmogelijkheid, en een alternatief voor de huidige BTKi-behandelingsmogelijkheden. Volgens Mehrdad Mobasher, M.D., M.P.H., Chief Medical Officer, Hematology bij BeiGene zou BRUKINSA nu de voorkeursbehandeling kunnen zijn voor nieuw gediagnosticeerde en recidiverende/refractaire CLL-patiënten aangezien het consistente winst opleverde in alle patiëntensubgroepen, ongeacht de risicostatus.

Bij MZL-patiënten, die vroeger geen goedgekeurde BTK-inhibitor hadden als behandelingsmogelijkheid voor hun zeldzame hematologische kanker, gaf BRUKINSA een globale respons van 68%. 26% van de patiënten bereikte volledige remissie. De respons werd waargenomen bij alle patiënten, ongeacht het MZL-subtype. BRUKINSA bood ook een snelle en langdurige ziektecontrole met een mediane tijd tot respons van 2,8 maanden.

BRUKINSA is momenteel goedgekeurd in de EU voor de behandeling van volwassen patiënten met WM die minstens één eerdere behandeling hebben gekregen of als eerstelijnsbehandeling voor patiënten die niet in aanmerking komen voor chemo-immunotherapie en volwassen patiënten met MZL die minstens één eerdere behandeling op basis van een CD20-remmer hebben gekregen.

BRUKINSA is de enige Bruton Tyrosine Kinase (BTK)-remmer die werd ontdekt door wetenschappers van BeiGene en die momenteel wereldwijd wordt geëvalueerd in een breed klinisch programma als monotherapie en in combinatie met andere therapieën voor de behandeling van uiteenlopende B-celmaligniteiten.De goedkeuring door de EC is een belangrijke mijlpaal voor patiënten die lijden aan CLL en hun artsen, die nu beschikken over een chemotherapievrije behandelingsmogelijkheid, en een alternatief voor de huidige BTKi-behandelingsmogelijkheden. Volgens Mehrdad Mobasher, M.D., M.P.H., Chief Medical Officer, Hematology bij BeiGene zou BRUKINSA nu de voorkeursbehandeling kunnen zijn voor nieuw gediagnosticeerde en recidiverende/refractaire CLL-patiënten aangezien het consistente winst opleverde in alle patiëntensubgroepen, ongeacht de risicostatus. Bij MZL-patiënten, die vroeger geen goedgekeurde BTK-inhibitor hadden als behandelingsmogelijkheid voor hun zeldzame hematologische kanker, gaf BRUKINSA een globale respons van 68%. 26% van de patiënten bereikte volledige remissie. De respons werd waargenomen bij alle patiënten, ongeacht het MZL-subtype. BRUKINSA bood ook een snelle en langdurige ziektecontrole met een mediane tijd tot respons van 2,8 maanden. BRUKINSA is momenteel goedgekeurd in de EU voor de behandeling van volwassen patiënten met WM die minstens één eerdere behandeling hebben gekregen of als eerstelijnsbehandeling voor patiënten die niet in aanmerking komen voor chemo-immunotherapie en volwassen patiënten met MZL die minstens één eerdere behandeling op basis van een CD20-remmer hebben gekregen.