...

Watson kan miljoenen pagina's tekst lezen en integreren in enkele seconden en trok zo de aandacht van vorsers van kankerinstituten. Ze willen onderzoeken hoe de computer erin slaagt om de complexe informatie in het medische dossier van een patiënt te vatten. De medische gegevens omvatten de resultaten van bloedonderzoeken, rapporten van het pathologisch-anatomische onderzoek en medische beeldvorming, informatie over het type, de grootte en de ligging van de tumor en de aanwezigheid van genmutaties. Watson stelt de artsen dan een lijst met therapeutische opties voor waaronder klinische studies.De onderzoekers voorzien in een niet al te verre toekomst een nog beter gerichte aanpak bij de behandeling van kanker. Bij complexe kankers zal een beroep worden gedaan op een interface tussen de mens en de supercomputer. Misschien kan Watson op lange termijn de inbreng van de mens vervangen?Hoe is het mogelijk, Holmes? Elementair, mijn beste Watson.