...

De onderzoekers hebben de gegevens geanalyseerd van 2.149 patiënten van 18 tot 74 jaar bij wie tussen 1997 en 2008 een colorectale kanker was gediagnosticeerd en die waren opgenomen in meerdere kankerregisters in Canada en Australië. Regelmatige inname van een NSAID werd gedefinieerd als inname van het geneesmiddel minstens twee keer per week gedurende meer dan een maand na de diagnose van colorectale kanker.Tijdens een mediane follow-up van 10,8 jaar zijn 381 patiënten gestorven, van wie 100 aan colorectale kanker. Inname van aspirine correleerde met een betere totale overleving (HR = 0,75, 95% BI = 0,59-0,95) en een betere kankerspecifieke overleving (HR = 0,44, 95% BI = 0,25-0,71) in vergelijking met de patiënten die geen aspirine innamen.De correlatie tussen gebruik van een NSAID na de diagnose en de totale overleving verschilde sterk naargelang de tumor al dan niet een KRAS-mutatie vertoonde (p = 0,01 voor de interactie). Inname van een NSAID verhoogde de totale overleving bij patiënten met een KRAS wt tumor (HR = 0,60, 95% BI = 0,46-0,80), maar niet bij patiënten met een tumor met een gemuteerd KRAS-gen (HR = 1,24, 95% BI = 0,78- 1,96). Hua H et al. Timing of Aspirin and Other Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug Use Among Patients With Colorectal Cancer in Relation to Tumor Markers and Survival. DOI: 10.1200/JCO.2017.72.3569 Journal of Clinical Oncology=Online gepubliceerd voor de papieren versie op 15 juni 2017. http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2017.72.3569?journalCode=jco