...

NICE adviseerde de National Health Service (NHS) om durvalumab heel specifiek beschikbaar te stellen voor gevorderde NSCLC-patiënten die reageren op een op platinum gebaseerde combinatie van chemotherapie en bestraling en een PD-L1-expressie vertonen in ten minste 1% van de tumorcellen. NICE evalueerde hiervoor niet alleen de gegevens van de fase III-studie PACIFIC, maar ook van patiënten die durvalumab in het Verenigd Koninkrijk ontvingen toen het in 2019 beschikbaar werd gesteld via het Cancer Drugs Fund.Bijgewerkte langetermijnresultaten van de PACIFIC-studie toonden aan dat PD-L1-positieve NSCLC-patiënten die werden behandeld met durvalumab na een eerdere combinatie van een op platinum gebaseerde chemoradiotherapie een totale vijfjaarsoverleving hadden van 42,9% versus 33,4% in de placebo-arm. De mediane totale overleving op durvalumab was 47,5 maanden vergeleken met 29,1 voor placebo.Eerdere gegevens van de studie toonden een responspercentage van 28,4% voor patiënten behandeld met durvalumab versus 16% op placebo, en de mediane progressievrije overleving was respectievelijk 16,8 maanden en 5,6 maanden.