...

de Valeriola zet tijdens het mandaat 2015-2017 in op drie belangrijke projecten: de OECI-certificatie voor de Europese oncologiecentra, de promotie van biobanken en een versterkte Europese aanwezigheid. "De OECI heeft tot nu al 14 kankercentra in Europa gecertificeerd. Voor 15 andere centra loopt de procedure", legt dr. de Valeriola uit. "We streven ernaar om de certificatie tegen 2017 uit te kunnen reiken aan 70% van de Europese Kankercentra." Daarnaast is een OECI-werkgroep specifiek bezig met de promotie en ontwikkeling van biobanken en laboratoria voor moleculaire pathologie. "De moleculaire pathologie maakt de ontwikkeling mogelijk van een individuele geneeskunde. Het is dan ook van primordiaal belang om dit te stimuleren", verduidelijkt dr. de Valeriola. In het kader van een versterkte Europese aanwezigheid streeft de OECI naar een toename van het aantal leden, de ontwikkeling van een kantoor in Brussel, sponsoringactiviteiten en een steunfonds voor specifieke initiatieven.