...

Ongeveer een derde van de volwassenen kampt met plasklachten of ongewild urineverlies. Plasproblemen kunnen een enorme impact hebben op de levenskwaliteit. Toch hangt er nog heel wat taboe rond dit onderwerp en zoekt niet iedereen hulp. Daarom is het des te opvallender dat de jury van de prestigieuze Henry Van de Velde Design Awards aan de Diary Pod een Golden Award heeft toegekend.Hierbij komen vorm en functie samen: de Diary Pod is een 'geautomatiseerd plasdagboek' dat de patiënt op een ergonomische en eenvoudige wijze helpt bij het verzamelen van gegevens over plas- en drinkgedrag en ongewild urineverlies in het dagelijkse leven. Deze informatie is onontbeerlijk voor de diagnose en opvolging van patiënten met plasproblemen en incontinentie, maar vandaag is het niet altijd eenvoudig om een plasdagboek bij te houden met een maatbeker en papier.Het hand-held en ergonomisch reservoir meet automatisch het volume en tijdstip van elke plas en stuurt het door naar een smartphone app. In de app vult de patiënt zijn digitaal plasdagboek verder aan met drankjes en ongewild urineverlies. De patiënt wordt in de app stap voor stap begeleid om zijn plasdagboek goed bij te houden. Alle gegevens worden tenslotte in de cloud verwerkt, waar deze dan op overzichtelijke wijze aan de arts worden gepresenteerd en doorheen de behandeling van op afstand kunnen worden opgevolgd.Minze Health is een jong Antwerps bedrijf dat met digital health producten de arts (huisarts, uroloog, gynaecoloog,...) toegang wil geven tot meer en betere informatie voor de diagnose en de behandeling van patiënten met incontinentie en plasproblemen.