...

De geactualiseerde aanbevelingen van de ACS in het kort: Vrouwen met een gemiddeld (standaard) risico op borstkanker zouden vanaf 45 jaar op regelmatige wijze een screeningsmammografie moeten krijgen (sterke aanbeveling). Vrouwen tussen 45 en 54 jaar zouden elk jaar gescreend moeten worden (gekwalificeerde aanbeveling). Vrouwen vanaf 55 jaar zouden tweejaarlijks gescreend moeten worden of de mogelijkheid krijgen om de jaarlijkse screening verder te zetten (gekwalificeerde aanbeveling). Vrouwen zouden de mogelijkheid moeten hebben om tussen 40 en 44 jaar met de jaarlijkse screening te starten (gekwalificeerde aanbeveling). Vrouwen zouden moeten doorgaan met de screeningsmammografie zolang hun algemene gezondheidstoestand goed is en ze een levensverwachting hebben van tien jaar of langer (gekwalificeerde aanbeveling). De ACS beveelt geen klinisch onderzoek van de borsten aan voor de screening op borstkanker bij vrouwen met een gemiddeld (standaard) risico ongeacht de leeftijd (gekwalificeerde aanbeveling).