...

De CELESTIAL-studie is een wereldwijde, gerandomiseerde, dubbelblinde fase III-studie die cabozantinib heeft onderzocht bij patiënten met een hepatocellulair carcinoom dat was verergerd na een behandeling met sorafenib, de referentiebehandeling bij patiënten met een gevorderde tumor, of een andere systemische behandeling. De patiënten werden in een 2-1-verhouding gerandomiseerd naar cabozantinib 60 gm per os eenmaal per dag of een placebo. De studie werd enkel uitgevoerd bij patiënten in een Child-Pugh-stadium A en een goede algemene toestand, die al hoogstens twee behandelingslijnen hadden gekregen waaronder sorafenib.De analyse betreft 707 patiënten. De mediane leeftijd was 64 jaar, 81% was van het mannelijke geslacht, 38% was hepatitis B-viruspositief en 22% hepatitis C-viruspositief, 25% van de patiënten was van Aziatische herkomst, 79% had een extrahepatische ziekte, 27% vertoonde macrovasculaire invasie en 27% had al twee systemische kankertherapieën gekregen.De overleving was beter met cabozantinib dan met de placebo: mediane overleving respectievelijk 10,2 en 8,0 maanden (HR = 0,76, p = 0,0049). De mediane progressievrije overleving was 5,2 maanden met cabozantinib en 1,9 maanden met placebo (HR = 0,44; p < 0,0001). Bij de patiënten die alleen nog maar sorafenib hadden gekregen en cabozantinib dus als tweedelijnstherapie hadden gekregen, bedroeg de mediane overleving respectievelijk 11,3 en 7,2 maanden (HR = 0,70).Abou-Alfa GK et al: Cabozantinib versus placebo in patients with advanced hepatocellular carcinoma who have received prior sorafenib: Results from the randomized phase III CELESTIAL trial. 2018 Gastrointestinal Cancers Symposium. Abstract 207. https://meetinglibrary.asco.org/record/155732/abstract