...

In het totaal werden 363 (12%) recidieven vastgesteld bij de 2.996 onderzochte patiënten. De mediane recidiefvrije overleving was 75 maanden (spreiding 0-30 jaar); 732 patiënten werden gevolgd gedurende ? 10 jaar. Het recidiefpercentage na vijf jaar bij de vrouwen die waren behandeld tussen 1978 en 1998, was 13,6%. Bij de vrouwen die waren behandeld tussen 1999 en 2010, was dat 6,6% (hazard ratio 0,62, p < 0,0001). Na correctie voor de leeftijd, familiale antecedenten, de presentatie (radiologische vs. klinische), de nucleaire graad (niet-hooggradig vs. hooggradig), necrose, het aantal excisies (? 2 vs. ? 3), de resectieranden (positief vs. negatief), radiotherapie en hormoontherapie correleerde het tijdperk waarin de patiënten waren behandeld, significant met het optreden van een recidief. De HR van recidief bij de patiënten die tussen 1999 en 2010 waren behandeld, was 0,74 (p = 0,02) in vergelijking met de patiënten die tussen 1978 en 1998 waren behandeld. Na stratificatie voor het gebruik van radiotherapie en correctie voor zeven andere factoren werd alleen bij de vrouwen die radiotherapie hadden gekregen, een lagere incidentie van recidief waargenomen (HR = 0,62, p = 0,003). Bij de vrouwen die geen radiotherapie hadden gekregen, werd geen lagere incidentie van recidief waargenomen (HR = 1,13, p = 0,6).