...

In deze internationale, open studie werden 5102 patiënten met een HER2-positieve borstkanker in een vroeg stadium gerandomiseerd naar 1 (n = 1703) of 2 jaar (n = 1701) trastuzumab of observatie (n = 1698) na een klassieke neoadjuvante chemotherapie, adjuvante chemotherapie of beide. Na een mediane follow-up van 8 jaar was er geen significant verschil in de ziektevrije overleving tussen 2 jaar trastuzumab en 1 jaar trastuzumab (hazard ratio [HR] = 0,99, p = 0,86). De recidiefvrije overleving na 8 jaar was 75,8% in de groep die gedurende 2 jaar met trastuzumab werd behandeld, en 76,0% in de groep die gedurende 1 jaar werd behandeld (HR = 0,76, p < 0,001). Na een mediane follow-up van 4 jaar was de totale overleving in de groep die trastuzumab gedurende 1 jaar had gekregen, beter, maar het verschil was niet significant (HR = 0,85, p = 0,1087). Na een follow-up van 8 jaar was er wel een significant verschil in totale overleving (HR = 0,76, p = 0,0005).