...

Het ging daarbij vooral om pijn aan de handen en de polsen (66%) en de voeten en de enkels (32%). De tijd tot optreden van de pijn bedroeg 2-18 weken, in 75% van de gevallen kwam de pijn op tijdens de eerste 8 weken van de behandeling. Twee patiënten (3,8%) hebben de aromataseremmer dan stopgezet. Bij anatomisch en klinisch onderzoek en vaak ook bij MRI ging de pijn in 46% van de gevallen gepaard met een tenosynovitis, maar nooit met een auto-immuunziekte. (referentie: Singer O et al. Arthritis and Rheumatism. 2012;64:1910)