...

Vorsers van het VIB en de KU Leuven hebben ontdekt hoe kankercellen hun metabolisme aanpassen aan de organen die ze infiltreren.(1) Prof. Sarah-Maria Fendt en haar collega's hebben eerst het metabolisme van de cellen van de oorspronkelijke borstkanker onderzocht en daarna het metabolisme van cellen van longmetastasen.Ze hebben daarbij ontdekt dat het metabolisme van die twee celpopulaties, die nochtans eenzelfde genetisch profiel hebben, verschilt naargelang van hun directe omgeving, en dat ze zich niet op dezelfde manier voeden.Ze concluderen dat de chemotherapie die wordt gebruikt om de initiële tumor te behandelen, zich waarschijnlijk minder leent bij de behandeling van metastasen en zelfs heel wat gevaarlijker zou kunnen zijn, en ze hopen dat ze dankzij hun ontdekking gerichte strategieën kunnen uitstippelen om de groei van de tumor op termijn te blokkeren.Aan de Universiteit van Luik heeft de groep van Pierre Close en Alain Chariot (GIGA-Molecular Biology of Diseases) ook een belangrijke veldslag gewonnen in de strijd tegen gemetastaseerde borstkanker. (2) De wetenschappers hebben eerst aangetoond dat de expressie van de enzymen Elp3 en CTU1/2, die de eiwitsynthese regelen, toeneemt bij klinische gevallen van borstkanker. Dat wijst erop dat de tumor die enzymen nodig heeft voor zijn ontwikkeling. Daarna hebben ze aangetoond dat inactivering van het Elp3-gen de ontwikkeling van de tumor in de borstklier vertraagt en metastasering tegengaat. Remming van die enzymen vermindert sterk het invasieve karakter van de borstkankercellen. (referenties:(1) Cell Reports, 11 oktober, DOI: 10.1016/j.celrep.2016.09.042,(2) The Journal of Experimental Medicine, 10 oktober 2016, DOI: 10.1084/jem.20160397)