...

Bij 187 patiënten werd zowel een standaardprocedure (PET-scan, botscintigrafie,...) als een 'total body' MRI-onderzoek verricht. Volgens de standaardreferentieconsensus werden 137 (73%) patiënten beoordeeld als stadium T2 of meer, 77 (41 %) hadden positieve lymfeklieren, en 52 (28 %) vertoonden metastasen op het ogenblik van staging. Bij acht patiënten, met metastasen op het ogenblik van staging, kwam deze slechts aan het licht gedurende de follow-upperiode en waren ze niet zichtbaar op de initiële stagingsonderzoeken, zelfs niet retrospectief.De sensitiviteit van de staging voor patiënten met metastatische aandoening was 50% (95 % CI 37-63) voor 'total body' MRI-onderzoek en 54% (41-67) voor de standaardonderzoeken, een verschil van 4% (-7 tot 15, p = 0,73). Men noteerde zeven perceptuele fouten bij de 'total body' MRI-onderzoeken en drie bij de standaardonderzoeken. Nevenwerkingen te wijten aan de beeldvormingsonderzoeken werden niet weerhouden.Wat de specificiteit betreft, was er geen verschil tussen het 'total body' MRI-onderzoek (93% [88-96]) en de klassieke standaardonderzoeksprocedure (95 % [91-98], p = 0,45). Wanneer men de patiënten beschouwde met een metastase van minstens 1 cm, vertoonde het 'total body' MRI onderzoek een sensitiviteit van 82% (64-92). Dit was vergelijkbaar met de standaardonderzoeksprocedure (75% [57-87]).De overeenstemming die bereikt werd met de uiteindelijke behandelingsbeslissing van het multidisciplinaire team bedroeg 98% voor het 'total body' MRI-onderzoek en 99% voor de standaardonderzoeksprocedures.De duur van de staging was merkelijk korter voor het 'total body' MRI-onderzoek dan voor de standaardonderzoeksprocedures (13 dagen [12-14] versus 19 dagen [17-21]), een verschil van 6 dagen (4-8). De gemiddelde kostprijs per patiënt, was eveneens lager bij het 'total body' MRI-onderzoek (£317 [273-361]) dan bij de standaardonderzoeksprocedures (£620 [574-666).Taylor, S.A., Mallett, S., Ball, S. and all: Diagnostic accuracy of whole-body MRI versus standard imaging pathways for metastatic disease in newly diagnosed non-small-cell lung cancer: the prospective Streamline L trial. Lancet Respir Med 2019; volume 7: 523-32. Published Online May 9, 2019.http://dx.doi.org/10.1016/ S2213-2600(19)30090-6.