...

Die gegevens zijn afkomstig van de EMBRACE-studie, die tussen 2008 en 2015 werd uitgevoerd bij 1.176 patiënten met een plaatselijk gevorderde baarmoederhalskanker in 22 centra over de hele wereld. Alle patiënten kregen de standaardbehandeling met radiotherapie plus chemotherapie gevolgd door brachytherapie.64% van de vrouwen klaagde minstens één keer van vermoeidheid tijdens de regelmatige follow-uponderzoeken tijdens de volgende jaren. Drieënveertig percent van de vrouwen zei last te hebben van slapeloosheid en 50% zei warmteopwellingen te vertonen. De symptomen waren doorgaans licht tot matig ernstig. Ernstige of invaliderende symptomen waren weinig frequent: respectievelijk 4%, 3% en 2%.De patiënten waren gemiddeld 49 jaar oud (spreiding 22-91 jaar). Die symptomen kwamen vaker voor bij jongere vrouwen.Fatigue, insomnia, hot flashes (CTCAE) after definitive RCHT+IGABT for cervical cancer (EMBRACE)", in the "Joint clinical - GEC ESTRO on cervix cancer. ESTRO 2017 Wenen 5-9 mei. Abstract nr.: OC-0051. http://appliedradiationoncology.com/articles/estro-2017-cervical-cancer-survivors-frequently-suffer-from-long-term-fatigue-insomnia-and-hot-flushes