...

De studie werd uitgevoerd bij 25 gezonde, gemenopauzeerde vrouwen en 36 gemenopauzeerde vrouwen met een plaatselijk gevorderde borstkanker die een aromataseremmer hadden gekregen. Vrouwen met een voorgeschiedenis van roken, hypertensie of hyperlipidemie werden uitgesloten. Bij de deelneemsters werden meerdere componenten van de endotheelfunctie gemeten.De vrouwen die een aromataseremmer hadden gebruikt, hadden gemiddeld een hogere systolische bloeddruk (128,3 mmHg vs. 114,5 mmHg) en een significant hoger D-dimeergehalte, een marker van ontsteking in het lichaam (21.135 vs. 6.365 nanogram per milliliter). Bij de vrouwen die een aromataseremmer innamen, waren de grote slagaders minder elastisch (mediane elasticiteit 12,9 vs. 14,6 ml/mmHg). De kleine slagaders waren eveneens minder elastisch (mediane elasticiteit 5,2 vs. 7,0 ml/mmHg). De endoPAT-verhouding, een maat van de endotheelfunctie, was 0,8 bij de vrouwen met borstkanker die een aromataseremmer innamen, en 2,7 bij de controlevrouwen. Dat verschil was volgens de auteurs significant. Blaes AH et al. Aromatase inhibitors and endothelial function: Is there an association with early cardiovascular disease? San Antonio Breast Cancer Symposium. December 9 2016. (Abstract S5-07). https://www.sabcs.org/Program/Daily-Schedule/Day-4.