...

De COMPASS-studie werd uitgevoerd bij 27.395 patiënten met een stabiel chronisch coronair lijden of perifeer arterieel lijden in 602 centra in 33 landen. De patiënten werden willekeurig in drie groepen ingedeeld: rivaroxaban 2,5 mg 2x/d plus aspirine 100 mg 1x/d, rivaroxaban 5 mg 2x/d of aspirine 100 mg 1x/d. De resultaten in elke rivaroxabangroep werden vergeleken met die in de groep die enkel aspirine kreeg. De follow-up bedroeg gemiddeld 23 maanden.De incidentie van ernstige bloedingen (zoals gedefinieerd door de International Society on Thrombosis and Hemostasis) was hoger met de combinatietherapie dan met aspirine alleen (3,1% vs. 1,9%, risicoverhouding [HR] = 1,70, 95% betrouwbaarheidsinterval = 1,40-2,05; p < 0,0001), maar er was geen significant verschil in de incidentie van intracraniale bloedingen (0,3% vs. 0,3%, HR = 1,16, 95% BI = 0,67 tot 2,00; p = 0,60) en fatale bloedingen (0,2% vs. 0,1%, HR = 1,49, 95% BI = 0,67-3,33, p = 0,32).Het aantal nieuwe gevallen van maag-darmkanker was 20-maal hoger (9,3% vs. 0,7%, HR = 22,6, 95% BI = 14,9 tot 34,3; p < 0,0001) en het aantal nieuwe gevallen van kanker buiten het maag-darmkanaal was 2-maal hoger (4,6% vs. 3,1%, HR = 2,55, 95% BI = 1,47-4,42; p < 0,0001) bij de patiënten met een ernstige maag-darmbloeding. Een ernstige bloeding buiten het maag-darmkanaal correleerde met een 5-maal hoger risico op ontwikkeling van een nieuwe kanker buiten het spijsverteringsstelsel (9,4% vs. 3,0%, HR = 5,49, 95% BI = 3,95 tot 7,62; p < 0,0001), maar correleerde niet met een hoger risico op een nieuwe maag-darmkanker (0,5% vs. 0,8 %, HR = 0,85, 95% BI = 0,21-3,45, p = 0,82).Eikelboom J et al. Cardiovascular Outcomes for People Using Anticoagulation Strategies - COMPASS. American College of Cardiology 2018. 26 augustus 2018. https://www.acc.org/latest-in-cardiology/clinical-trials/2017/08/26/02/19/compass