...

De auteurs hebben hun studie uitgevoerd om na te gaan welke factoren correleren met het hervatten van een beroepsactiviteit na kanker. Ze hebben hun cohortonderzoek uitgevoerd bij meer dan 15.000 patiënten die hun werk gedurende lange tijd hadden moeten onderbreken na een diagnose van kanker tussen 2007 en 2011. De mediane duur van ziekteverlet was 1,59 jaar (spreiding 0,75 tot 4,98 jaar). Op het einde van de follow-up had een derde van de patiënten het werk hervat.Factoren die negatief correleerden met werkhervatting, waren hoofdzakelijk de leeftijd en het geslacht. Patiënten die bij het starten van de behandeling ouder waren dan 60 jaar, werden vaak op pensioen gezet. Patiënten die 40 tot 49 jaar waren, bleven vaak lang arbeidsongeschikt. Na de initiële behandeling hervatten mannen hun beroepsactiviteit later dan vrouwen. Factoren die correleerden met een snellere werkhervatting, waren het vrouwelijke geslacht, een jonge leeftijd, een kaderfunctie, een maligne bloedziekte, kanker van de geslachtsdelen (bij mannen) of borstkanker.Levo Kiasuwa Mbengi R. et al.: Assessing factors associated with long-term work disability after cancer in Belgium: a population-based cohort study using competing risks analysis with a 7-year follow-up. BMJ Open 2018; 8: e014094. http://bmjopen.bmj.com/content/8/2/e014094