...

CHOP bestaat uit cyclofosfamide (750 mg/m2), doxorubicine (50 mg/m2), en vincristine (1,4 mg/m2, met een maximale totale dosis van 2 mg), telkens intraveneus toegediend. De dosis rituximab was 375 mg/m2. De cycli werden herhaald om de 21 dagen. Na een mediane follow-up van 66 maanden (IQR 42-100) bedroeg de progressievrije driejaarsoverleving 96% (95% CI 94-99) in de groep met vier cycli R-CHOP plus twee cycli rituximab tegenover 94% (91-97) met zes cycli R-CHOP. Dit was dus 3% beter (ondergrens van de eenzijdige 95% CI voor verschil was 0%) dan de zes cycli van R-CHOP. Het toont de niet-inferioriteit aan van de toediening van slechts vier cycli. De gebeurtenisvrije driejaarsoverleving was 89% (95% CI 86-93) in de groep met vier cycli tegenover 89% (85-92) in de groep met zes cycli. De algemene driejaarsoverleving bedroeg 99% (98-100) in de groep met vier cycli tegenover 98% (96-99) in de groep met zes cycli.Men noteerde een aanzienlijk kleiner aantal zowel hematologische als niet-hematologische bijwerkingen in de groep met vier cycli: 294 hematologische en 1.036 niet-hematologische bijwerkingen in de groep met vier cycli in vergelijking met 426 hematologische en 1.280 niet-hematologische in de groep met zes cycli. Ernstige bijwerkingen kwamen voor bij 48 patiënten in de groep met vier cycli tegenover 45 in de groep met zes. Infecties werden waargenomen bij 116 patiënten in de groep met vier cycli (waarvan 22 graad 3 of 4) tegenover 156 in de groep met zes cycli (waarvan 23 graad 3 of 4). Twee patiënten overleden tijdens de studie in de groep met zes cycli. Cardiale bijwerkingen zoals voorkamerfibrillatie, hartfalen en coronaire aandoeningen traden op bij zeven patiënten: vier in de groep met vier cycli en drie in de groep met zes cycli.Poeschel, V., Held, G., Ziepert, M. et all: Four versus six cycles of CHOP chemotherapy in combination with six applications of rituximab in patients with aggressive B-cell lymphoma with favorable prognosis (FLYER): a randomised, phase 3, non-inferiority trial. Lancet 2019; 394, December 21/28: 2271-81. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)33008-9