...

Noorse auteurs hebben in een nationaal register 24.571 mannen teruggevonden bij wie tussen 2004 en 2009 een diagnose van prostaatkanker werd gesteld. Dat register is gekoppeld aan registers van voorschriften voor geneesmiddelen en overlijdensregisters waarin de doodsoorzaak wordt vermeld. Deze studie werd uitgevoerd bij 3.561 mannen met een gevorderde prostaatkanker. Van die 3.561 patiënten hadden er 1.115 (31%) bètablokkers (vooral ?1-blokkers) ingenomen zowel voor als na de diagnose van prostaatkanker. Die groep werd vergeleken met de 2.446 patiënten die geen bètablokkers innamen. De specifieke sterfte aan prostaatkanker was 21% lager in de groep die bètablokkers had ingenomen (gemiddelde follow-up van drie jaar), dan in de groep zonder bètablokkers. Dat is toch opmerkelijk omdat het gebruik van bètablokkers de sterfte aan andere oorzaken verhoogde bij patiënten met een gevorderde prostaatkanker. De specifieke sterfte aan prostaatkanker bleek te dalen naarmate de patiënten langer bètablokkers hadden ingenomen, en bij inname van ?1-blokkers. Grytli HH et al.: Association between use of ?-blockers and prostate cancer-specific survival: a cohort study of 3.561 prostate cancer patients with high-risk or metastatic disease. Eur Urol. 2014; 65: 635-641.